Thursday, May 9, 2013

Kumpulan Ceramah KH. AF. Ghazali (Almarhum)


BismillahirRahmanirRahim

KH_AF_Ghazali_224px_Pensil "Allahumagfirlahu Warhamhu Waafihi Wafuanhu"
Kaemut tur masih kadangu keneh ku sim kuring suanten K.H. A.F. Ghazali (Almarhum ) nalika nuju ceramah dina wanci subuh di salah sawios stasiun radio di kota Bandung. Anjeuna salah sahiji "Mubaligh Kharismatik" anu nyunda tur daria eces jentre, moal aya duana dina cara da'wah nepikeun elmu agama ku basa "Sunda" anu sarat ku tuntunan kubari mere conto tur di terapken dina kahirupan sapopoe, sarta ogé diselangan humor jeung gaya basa anu tiasa ngagugah kana manah.
“... Rupina uraian ti sim kuring tong panjang-panjang teuing, cukup sim kuring gaduh kayakinan InsyaAlloh tepi kana hate kaum muslimat anu hadir didieu, oyag hatena kira-kira jelema anu ipis iman kabina-bina lamun teu rumasa kana kasalahan-kasalahan anu ku sim kuring di kapayunkeun tadi, da’ lain ibu wungkul anu salah teh kokojona nu salah, sim kuring, numawi ieu uraian sim kuring nu benerna teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan.
Mugi-mugi Alloh ngahampura, nun gusti awon-awon bae mah abdi teh gusti nyebarkeun agama gusti, atuh paling heunteu saheunteu-heunteuna jelema nu geus ngucapkeun syahadat teh ngaku-ngaku gusti atina yen loba pisan kakaliruan, teu bisa ngalaksanakeun amanat gusti boh nu pribadi boh nu umum, kumargi sakitu lautan hampura gusti kucurkeun pangampura ka abdi sadaya ...” (nyutat ti ceramah nu judulna "Sumber Bahagia")

Menurut Ibu Hj. A.F. Ghazali, kalau mau ceramah di suatu daerah, terlebih dulu beliau selalu mengadakan observasi. Bagaimana gaya bicaranya di daerah tersebut? Apa mata pencaharian pada umumnya? Bahkan tanahnya pun tidak lepas dari pengamatan K.H. A.F. Ghazali. Jika tanahnya gersang, karakteristik penduduknya akan berbeda dengan yang tinggal di tanah subur. Demikian kata Ibu Hj. A.F. Ghazali sambil memperlihatkan koleksi kaset-kaset ceramah K.H. A.F. Ghazali.
(nyutat ti galuh purba)

Kumpulan Ceramah (Audio) KH. AF. Ghazali [ Témbongkeun]

  • Last Updated: 23 Dzulhijjah 1436 Hijriyah

Artikel Terkait (Tumbu Kaluar) [ Témbongkeun]
Upami sadérék(2x) uninga langkung paos kana Tabligh, Dakwah, Ceramah sareng Syi'ar Islam dihaturan kanggo ngalengkepan, ku cara ngintunkeun seratan dina kolom komentar di handap :)

Bagi Sahabat(2x) yang ingin & berbagi ilmu tentang Syi'ar Islam
dipersilahkan untuk melangkapi, dengan menuliskan kolom komentar di bawah :)

Jazakumullohu Khouiron Katsiron
Muga Aya Mangpaatna, Hatur Nuhun !

Thanks for Stopping By !
FYi: We are still experiencing technical (hardware outdated) difficulties issues...
... We are sorry to all of visitor for any inconvenience !!!


We're Highly Appreciate Any Support & Suggestion,
To Keep This Blog Alive !
wp-thanks0 comments:

Post a Comment

Please Notices! Write NAME (nick name) to make it easier to respond to comments that you write. Comments are rude, racist, and humiliation may not be passed and it will be deleted without warning ...
* We respect your privacy and we will never share your personal information with anyone. We will never send you SPAM emails.